Vi skyddar dig mot bränder

Tjänsterna vi erbjuder inkluderar bland annat de nedan.

img

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning är en speciell typ av färg som vid brand börjar svälla och därför förser utrymmet i fråga med ett extra skydd mot uppkomst och spridning av brand. Den skyddar dessutom mot rökutveckling och stigande temperaturer vilket kan ha en avgörande effekt när det kommer till vilka konsekvenser en brand resulterar i.

img

Brandtätning

Brandtätning är en typ av brandskydd som går ut på att man vidtar åtgärdar vars syfte är att ett visst slutet utrymme ska kunna stå emot en brand under en så lång tid som möjligt. Det kan bland annat handla om att man täcker igen hålrum där det till exempel finns rör och kablar av olika slag.

 

img

Brandisolering

Brandisolering går ut på att man klär de olika konstruktionerna i en byggnad med skyddande material som bland annat klarar av mycket höga temperatur utan att ta eld. Det kan till exempel handla om stenullsisolering eller olika typer av inklädnadsskivor, gips eller kalciumsilikat. Genom att förhindra bärande konstruktioner som bjälkar och liknande från att börja brinna minskar man risken för att en brand ska resultera i alltför allvarliga skador.

img

Brandfogning

Brandfogning är en typ av brandisolering. Det går ut på att man använder sig av en brandhämmande fogmassa eller liknande för att förse olika delar av en byggnad med ett extra skydd mot bränder genom att hindra de från att sprida sig.